[:eu]Probidentzia Andra Mari Ikastola (Basauri) [:es]Probidentzia Andra Mari Basauri[:]

[:eu]Matrikulazioa[:es]Matriculación[:]

[:eu]

Datak

 • Datak: 2023-2024ko matrikulazio epea zabalik dago Otsailaren 13tik Otsailaren 24ra arte. Tokirik egonez gero, matrikulazioa zabalik geratuko da urte osoan zehar.
 • Matrikula egiteko ordutegia hauxe izango da: 09:30tatik 13:30etara eta 15:00etatik 16:00etara (ostiraletan izan ezik)

Ekarri beharreko dokumentazioa

 • Familia-liburua osoa fotokopiaturik
 • Bizilekuaren ziurtagiria, gurasoena eta haurrarena
 • Gurasoen N.A.N-ren fotokopia
 • 3 argazki, atzealdean haurraren izena jarriz
 • Bankuko kontu zenbakia, 24 digituekin

Inskripzioa on-line, (2023ko otsailaren 13tik otsaliaren 24ra arte): https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio,

2, 3, 4 eta 5 urtekoak

icon-download28Eskolako barne inskripzio orria
icon-download28Inskripzio orria
icon-download28Banku helbideraketa orria
*Ikastetxera bi agiriak beteta ekarri mesedez

Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: otsailaren 13tik otsailaren 24ra bitartean

a) Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: martzoaren 14a.
b) Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 28a.
c) Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: apirilaren 4ra arte.
d) Eskabidean atzera egitea: apirilaren 4ra arte.
e) Behin betiko zerrendak argitaratzea: apirialren 20.
f) Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirialaren 27a.
g) Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 22era arte.

Eskola Kontseiluak ezarritako irizpideak baremazio prozesuan.

Hauek justifikatu beharko dira eta bakoitza puntu 1ekin balioetsiko da:

– Ikastetxearen ARDURA duten Kongregazioen ilobak. Ziurtagiria aurkeztu.

– Anai-arreba eta lehengusu- lehengusinen seme-alabak ikastetxe bi horietako lankideen senitartekoak. Familia Liburua aurkeztu.

– Ikastetxe bi horietan matrikulatuta dauden lehengusu-lehengusinak. Ziurtagiria aurkeztu.

– Ikastetxeetako eta Parrokietako laguntzaileak. Ziurtagiria aurkeztu.

[:es]

Fechas

 • Fechas: Para el curso 2023-2024, el plazo de matriculación es del 13 de febrero al 24 de febrero tanto presencial como on line. El plazo de inscripción quedará abierto todo el curso siempre que se dispongan de plazas libres.
 • El horario para formalizar la matrícula será de 09:30h a 13:00h y de 15:00h a 16:00h (excepto viernes)

Documentación a presentar:

 • Fotocopia del libro de familia completo
 • Certificado de empadronamiento de padre, madre y del niño/a
 • Fotocopia del DNI del padre y de la madre
 • 3 fotografías con el nombre del niño/a escrito
 • Numero de la cuenta bancaria con 24 dígitos
 • Inscrpción on-line, (del 13 de febrero al 24 de febrero): https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio,

Aula de 2, 3, 4 y 5 años

icon-download28Hoja de inscripcción interna del colegio
icon-download28Inscripción en blanco
icon-download28Orden de domiciliación

*Traerlos cumplimentados al centro por favor

Calendario de presentación de solicitudes y plazas del procedimiento de admisión de alumnos y alumnas:

a) Entrega de solicitudes y documentación acreditativa: del 13 de febrero al 24 de febrero.
b) Publicación listado de solicitantes: 14 de marzo.
c) Publicación de listas provisionales: 28 de marzo.
d) Reclamaciones a las listas provisionales hasta el 04 de abril.
e) Desistimiento de la solicitud: hasta el 04 de abril.
f) Publicación de listas definitivas: 20 de abril.
g) Publicación listas segundas y terceras opciones: 27 de abril.
h) Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 22 de mayo.

Criterios determinados en el proceso de baremación por el Consejo Escolar que deben ser justificados.

Cada uno de los criterios se valorará con 1 puntos:

– Sobrinos/as de los miembros de las Congregaciones Religiosas que ostentan la Titularidad del Centro. Presentar certificado.

– Hijos/as de hermanos/as y primos/as de familiares del personal relacionado con ambos Centros. Presentar Libro de Familia.

– Primos de los alumnos/as que se encuentran matriculados en el colegio Probidentzia Andra Mari y San José. Presentar certificado.

– Colaboradores de los Colegios y de las Parroquias. Presentar certificado.

[:]
[:eu]

Probindentzia Andra Mari Ikastetxea
Kareaga Goikoa 109 - Basauri (48970) Bizkaia

[:es]

Probidentzia Andra Mari Ikastetxea
Kareaga Goikoa 109 - Basauri (48970) Bizkaia

[:]